GARANTII JA TAGASTAMINE

Selles jaotises saate lugeda garantiist, keeldumisõigusest.

Kui teil on küsimusi, vastuseid, mida te loetletud jaotistest ei leidnud - kirjutage meile: info@warlock.ee


Kauba maksmise ja kättesaamise tingimused

Ostja kohustus tasuda kauba eest kolme tööpäeva jooksul alates tasumiseks arve saatmise päevast.

Kui ostja otsustab kauba kätte saada kontoris, tuleb tellitud kaup kätte saada kolme tööpäeva jooksul alates hetkest, kui www.warlock.ee töötaja kinnitas, et tellimus on väljastamiseks valmis.

Eespool nimetatud tingimuste tähtaegselt (3 tööpäeva jooksul) mittejärgimise korral on müüjal õigus tellimus tühistada ja kaup teistele müüjatele müüa. Ainus erand on see, kui ostja lepib müüjaga kokku erineva ajavahemiku osas.


Garantii:

warlock.ee annab tarbijatele kõigile müüdavatele kaupadele 24-kuulise garantii.

Mõnele tootele väljastatakse rahvusvaheline tootjagarantii, mis võimaldab teil garantiikorras toodet tasuta teenindada igas maailma riigis.

Tuletame meelde, et tarbijal on 24 kuu jooksul alates toote ostmise kuupäevast seadusest tulenev õigus esitada nõue toote deklareeritud parameetrite mittejärgimise kohta. Garantii esitamiseks peab teil olema ostu kinnitav dokument - kassa kviitung, kviitung või maksekorraldus. Nõude esitamise õigus kehtib juhul, kui toodet on kasutatud nõuetekohastes tingimustes ja ainult majapidamine.


Kui garantiiaja jooksul on tootega tehnilisi probleeme või leitakse tootmisviga, siis tehakse tasuta garantiiremont vastavalt tootja reeglitele. Sellisel juhul saate otse kupongis märgitud teenusega ühendust võtta garantiikaardi ja makset kinnitavate dokumentidega (tšekk või arve).


Arusaamatuste vältimiseks palume teil hoolikalt tutvuda toote juhistega ja kontrollida, kas garantiikaart on õigesti täidetud. Garantiikaart kehtib ainult siis, kui selles on õigesti ja selgelt kirjas: mudel, seerianumber, müügikuupäev, garantiiaeg, müüja pitser, müüja ja ostja allkirjad on selgelt nähtavad. Garantiikaardil on keelatud mis tahes muudatusi teha, andmeid kustutada või ümber kirjutada - sellisel juhul tühistatakse kupong.


Garantiikohustused tühistatakse järgmistel juhtudel:

- kui kaupu, mis on ette nähtud isiklikeks (avalikeks) vajadusteks, kasutati kasumi teenimiseks, tootmise vajadusteks ja muudel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui selleks on antud tootja või tarnija garantii;

- kui toodet kasutati juhendis täpsustatud hoiatusi järgimata või mitte ettenähtud otstarbel;

- kui tootel on jälgi iseremondist, on toote kujunduses tehtud muudatusi;

- kui toote seerianumbrit muudetakse, kustutatakse või ei tuvastata;

- kui on välistest mõjudest põhjustatud kahjustusi

- kui kliendi süül on väliseid mehaanilisi kahjustusi, siis elemendid, tulekahju, sotsiaalne tegur, tahtmatud välised tegurid;

- kui kahjustusi põhjustab mittestandardsed ja ebakvaliteetsed kasutatud materjalid, varuosad, tarvikud, tarvikud.


Tuletame meelde, et seaduse "Tarbija õiguste kaitse" normid ei kehti juriidiliste isikute tehtud ostude suhtes. Juriidiliste isikute jaoks, kes ei ole tarbijad, antakse ainult tootja kehtestatud garantiiaeg (tavaliselt 1 aasta).


Ostjal on õigus leping lõpetada ja kaup tagastada 14 kalendripäeva jooksul, kui pooled pole pikemas perioodis kokku leppinud. Toote all mõistetakse selle täielikku komplekti koos pakendiga. Tarbija vastutab kauba algse kvaliteedi säilitamise eest ajavahemikul, mil kaupa saab müüjale tagastada. Hoidke kauba originaalpakendit nii, et see ei kahjustaks transpordi ajal kauba tagastamise õiguste kasutamist vastavalt kauglepingule. Ostja on kohustatud tagastama kauba täiskomplektis ja koos pakendiga.

Tähtis! Toote kasutamist välimuse ja omaduste kontrollimiseks saab teha nii palju kui võimalik füüsilises poes.

Taganemisõigust kasutades vastutab tarbija toote kasutamise eest väljaspool seda kontrollimist, samuti toote väärtuse, kvaliteedi ja ohutuse vähenemise eest, kui toode on kahjustatud, kui jälgi toote ebaviisakast käitlemisest. on nähtavad näiteks kriimustused jms kattedefektid.

Sellistel juhtudel jätab veebipood www.warlock.ee endale õiguse keelduda ostjalt õigus kaupadest taganeda või hüvitist kinni pidada!

Teave taganemisõiguse kasutamise kohta


1) Teil on õigus lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.

2) Taganemisõiguse kasutamine lõpeb 14 päeva möödumisel lepingu sõlmimise päevast.

3) Keeldumise õiguse kasutamiseks peate meid sellest otsusest selgelt sõnastama (näiteks posti või e-posti teel saadetud kirjas)


Selles kategoorias ei ole tooteid.